Informacje dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej

Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki z góry w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach

nr konta: 39866900010170001520000005 z dopiskiem – za dożywianie, miesiąc, którego opłata dotyczy, imię i nazwisko dziecka.

Nowe stawki obowiązują od 01.03.2022 r.

  • Kwota opłaty za kolejny miesiąc będzie podana do wiadomości do 26 dnia każdego miesiąca.
  • Dzienna stawka za posiłki w oddziałach przedszkolnych – 8,00 zł
  • Koszt obiadu dla uczniów szkoły podstawowej – 4,50 zł.
  • Odliczenia będą dokonywane tylko na podstawie wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole (do godziny 8.30 danego dnia) w sekretariacie szkoły – osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 76 831 50 70.
  • Jeżeli nieobecności dziecka były zgłaszane, należy skontaktować się z sekretariatem w celu odliczenia niewykorzystanych obiadów.
  • Wypisanie dziecka z obiadów w stołówce szkolnej należy zgłosić przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca w sekretariacie szkoły.

Pliki do pobrania: