Informacje dotyczące korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach w roku szkolnym 2023/2024

Zapisu dziecka na obiady można dokonać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie (tel. 76 8315 070, 76 8315 046), najpóźniej do 04.09.2023 r.

Obiady będą wydawane od 05.09.2023 r.

Opłata za miesiąc wrzesień wynosi :

  • dla uczniów – obiad –  85,50 zł.
  • dla dzieci z oddziałów przedszkolnych – (śniadanie i obiad) – 152,00 zł.

Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach

39 8669 0001 0170 0015 2000 0005

z dopiskiem – za dożywianie,  miesiąc, którego opłata dotyczy, imię i nazwisko dziecka

Termin zapłaty za obiady za wrzesień mija 15.10.2023 r.

  • Koszt  jednego obiadu dla uczniów szkoły podstawowej – 4,50 zł.
  • Koszt dziennego wyżywienia (śniadanie + obiad)  dzieci z oddziału przedszkolnego – 8,00 zł.

Odliczenia będą dokonywane tylko na podstawie wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole  (do godziny 8.30 danego dnia) w sekretariacie szkoły –  osobiście lub telefonicznie pod nr 76 8315070, 76 8315 046.

Jeżeli nieobecności dziecka były zgłaszane, należy skontaktować się z sekretariatem w celu odliczenia niewykorzystanych obiadów.

Wypisanie dziecka z obiadów w stołówce szkolnej należy zgłosić przed rozpoczęciem kolejnego  miesiąca w sekretariacie szkoły.

Należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić deklarację korzystania ze stołówki szkolnej.

Pliki do pobrania: