Dokumenty

  • Oferta Ubezpieczenia Grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i pracowników Szkoły Podstawowej w Grębocicach na 2021/2022
  • Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne V (184)
  • Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Pliki do pobrania: