Oferta Edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

Plik do pobrania

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

Pliki do pobrania

 

Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

Plik do pobrania:

 

Terminy rekrutacji do Szkół Ponadpodstawowych

Plik do pobrania

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i Szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych Szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem Szkół Policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz Liceów Ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021

Plik do pobrania

 

Oferta edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych od 1 września 2020 r.

Plik do pobrania

 

Charakterystyka Szkół Ponadpodstawowych – Liceum, Technikum, Szkoła branżowa, ogólne zasady rekrutacji

Plik do pobrania