Oferta Edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i Szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych Szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem Szkół Policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz Liceów Ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025

Plik do pobrania

Odnośniki do stron internetowych

Charakterystyka Szkół Ponadpodstawowych – Liceum, Technikum, Szkoła branżowa, ogólne zasady rekrutacji

Plik do pobrania