Sekretariat szkoły

Szkoła Podstawowa
im. J. Kusocińskiego w Grębocicach
ul. Szkolna 2, 59-150 Grębocice
Telefon: +48 76 83 15 070
Faks: +48 76 83 15 070
E-mail: sekretariat@spgrebocice.pl

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 15:30

Sekretarz szkoły – mgr Monika Pławska