Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

  • 4 września 2023 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 2 listopada 2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 23 – 31 grudnia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna
  • 15 stycznia – 28 stycznia 2024 r. – ferie zimowe w województwie dolnośląskim
  • 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – wiosenna przerwa świąteczna
  • 2 maja 2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 14-16 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
  • 31 maja 2024 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 21 czerwca 2024 r. – zakończenie roku szkolnego