Plan lekcji dostępny na dzienniku elektronicznym.

Strona do logowania na dziennik elektroniczny Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach