Rekrutacja dzieci

do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach na rok szkolny 2024/2025

Pliki do pobrania: