Rekrutacja dzieci

do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach na rok szkolny 2022/2023

Pliki do pobrania: