Rekrutacja dzieci

do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach na rok szkolny 2021/2022

Pliki do pobrania: