Rekrutacja dzieci

do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach na rok szkolny 2020/2021

Pliki do pobrania: