Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

Od 8:00 do 18:00 pomoc pielęgniarską można uzyskać
w Ośrodku Zdrowia w Grębocicach
tel. 76 83 15 020