Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

Pani Barbary Sudomirskiej

  • Poniedziałek od 10:30 do 14:00
  • Piątek od 10:30 do 14:00

Od 8:00 do 18:00 pomoc pielęgniarską można uzyskać
w Ośrodku Zdrowia w Grębocicach
tel. 76 83 15 020