Kadra pedagogiczna

 • mgr Anna Monczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grębocicach, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Barbara Różańska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Grębocicach, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Roman Rutkowski – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Grębocicach, nauczyciel wychowania fizycznego
 • Pani Renata Barczak – nauczyciel biblioteki
 • mgr Beata Batycka-Kędzierawska – nauczyciel biologii i chemii, wychowawca klasy V a
 • mgr Dorota Bojanowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III b
 • mgr Justyna Brasse-Melcer – nauczyciel języka polskiego, logopeda, wychowawca klasy VII a
 • mgr Małgorzata Ciosek – nauczyciel religii
 • mgr Dominika Kucner – nauczyciel edukacji przedszkolnej
 • mgr Izabella Czaja – nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Dorota Czekawa – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VI a
 • mgr Aleksandra Czuba-Taras – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II b
 • mgr Katarzyna Haspert-Białek – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca klasy IV a
 • mgr Marta Ilska – nauczyciel matematyki i fizyki
 • mgr Magdalena Kaczmarek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
 • mgr Zenon Kaleta – nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Renata Kalińska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VII b
 • Małgorzata Kania-Kubik – nauczyciel edukacji przedszkolnej
 • mgr Małgorzata Kapica – nauczyciel edukacji przedszkolnej
 • mgr Szymon Kaśków – nauczyciel informatyki, zajęć technicznych, wychowawca VII b
 • mgr Anna Koziura-Płócennik – nauczyciel języka polskiego i świetlicy, wychowawca klasy VI c
 • mgr Tadeusz Kuzara – nauczyciel matematyki
 • mgr Jolanta Laszczowska – nauczyciel świetlicy
 • mgr Mariola Łukasik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, wychowawca klasy I b
 • mgr Ewa Małucka – nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Anna Matijczak – nauczyciel muzyki i plastyki, wychowawca klasy VI b
 • mgr Anna Mirska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, geografii, wychowawca klasy II a
 • mgr Zdzisława Młynarska – nauczyciel języka polskiego
 • mgr Wiesława Myśków – nauczyciel geografii i fizyki
 • mgr Martyna Pakiet – nauczyciel języka polskiego i angielskiego, wychowawca klasy VII c
 • mgr Elżbieta Pawalak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III a
 • mgr Katarzyna Pawłowska – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IV b
 • mgr Renata Pelczar – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIII b
 • mgr Justyna Pisula – nauczyciel wspomagający w klasie V a
 • mgr Ewa Przybylska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. III c
 • mgr Małgorzata Rolewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I a
 • mgr Małgorzata Rutkowska – nauczyciel historii
 • mgr Katarzyna Sypniewska – pedagog szkolny
 • mgr Iwona Szadyko – nauczyciel biblioteki
 • mgr Paweł Szadyko – nauczyciel wychowania fizycznego
 • siostra Elżbieta Torończak – nauczyciel religii
 • mgr Gabriela Zakrzewska – nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Jolanta Zielińska – nauczyciel historii, wychowawca klasy VII a