Kadra pedagogiczna

 • mgr Roman Rutkowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grębocicach, nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Renata Pelczar – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Grębocicach, nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Martyna Antkowiak – nauczyciel języka polskiego i angielskiego
 • mgr Beata Batycka-Kędzierawska – nauczyciel biologii i chemii
 • mgr Dorota Bojanowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II b
 • mgr Justyna Brasse-Melcer – nauczyciel języka polskiego, logopeda, wychowawca klasy IV a
 • mgr Małgorzata Ciosek – nauczyciel religii, szkolny doradca zawodowy
 • mgr Izabella Czaja – nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Dorota Czekawa – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VIII a
 • mgr Aleksandra Czuba-Taras – nauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca klasy 0 a
 • mgr Alicja Dosiak – nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Marta Fijałkowska – nauczyciel świetlicy
 • mgr Marcelina Grzelak – nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Katarzyna Haspert – Białek – nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Marta Ilska – nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki
 • mgr Magdalena Kaczmarek – nauczyciel edukacji informatycznej i świetlicy
 • mgr Zenon Kaleta – nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Renata Kalińska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V a
 • mgr Małgorzata Kapica – nauczyciel edukacji przedszkolnej, logopeda, wychowawca klasy 0 b
 • mgr Szymon Kaśków – nauczyciel informatyki, techniki, wychowawca klasy IV b
 • mgr Anna Koziura-Płócennik – nauczyciel języka polskiego i świetlicy, wychowawca klasy VIII c
 • mgr Dominika Kucner – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
 • mgr Jolanta Laszczowska – nauczyciel świetlicy
 • mgr Mariola Łukasik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III b
 • mgr Ewa Małucka – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy V b
 • mgr Anna Matijczak – nauczyciel muzyki i plastyki, wychowawca klasy VIII b
 • mgr Anna Mirska – nauczyciel przyrody, geografii, biologii, wychowawca klasy VII a
 • mgr Zdzisława Młynarska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V c
 • mgr Anna Monczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II a
 • mgr Wiesława Myśków – nauczyciel geografii i fizyki
 • mgr Elżbieta Pawlak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I b
 • mgr Katarzyna Pawłowska – nauczyciel matematyki i informatyki, wychowawca klasy VI b
 • mgr Justyna Pisula – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w klasie VII a
 • mgr Ewa Przybylska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I a
 • mgr Małgorzata Rolewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III a
 • mgr Małgorzata Rutkowska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
 • mgr Barbara Różańska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I c
 • mgr Katarzyna Sypniewska – pedagog szkolny
 • mgr Iwona Szadyko – nauczyciel biblioteki
 • mgr Paweł Szadyko – nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Katarzyna Świtajło – nauczyciel religii
 • mgr Jolanta Zielińska – nauczyciel historii, wychowawca klasy VI a
 • mgr Agnieszka Zimna – Paluch – psycholog szkolny