Samorząd szkolny

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Ksawery Szlufarski

Zastępca Przewodniczącego: Nadia Horbas

Sekretarz: Milena Wiśniewska