Samorząd szkolny

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Małgorzata Brasse-Melcer

Zastępca Przewodniczącego: Wojciech Balcerek

Sekretarz: Paulina Siemieniecka