Samorząd szkolny

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Ksawery Szlufarski

Zastępca Przewodniczącego: Nadia Horbas

Sekretarz: Milena Wiśniewska