Podsumowanie obrad Jury II Festiwalu Piosenki Polskiej w Grębocicach “Gdzie Ci artyści szaleni? ” 2021 w składzie:
Przewodniczący – Agnieszka Justyna Szumiło
Członek Jury – dr Bartłomiej Stankowiak
Członek Jury – Artur Jachimowicz
Serdecznie zapraszamy na koncert laureatów.

Odnośnik do filmu z wynikami z II Festiwalu “Gdzie Ci artyści szaleni?”