Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza, do której link znajduje się poniżej.

Załóż  konto na platformie ePUAP

Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Grębocicach
Skrytka odbiorcza: /SzkolaGrebocice/SkrytkaESP