Dyrekcja szkoły

Roman Rutkowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grębocicach

Renata Pelczar
Wicedyrektor