Dyrekcja szkoły

Anna Monczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grębocicach

Barbara Różańska
Wicedyrektor

Roman Rutkowski
Wicedyrektor