Programy szkolne

  • Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2023/2024
  • Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach
  • Aneks do programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach

Pliki do pobrania: