Programy szkolne

  • Harmonogram działań profilaktycznych na rok szkolny 2021/2022
  • Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach
  • Aneks do programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach
  • Zakres zadań do programu wychowawczego szkoły na rok szkolny 2020/2021
  • Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych na rok szkolnych na rok szkolny 2020/2021

Pliki do pobrania: