1 września o godzinie 8:00 wybrzmiał pierwszy dzwonek, tym samym oznajmiając koniec wakacji. Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się w auli szkoły i zapoczątkowała okres 10-miesięcznej nauki. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, rodzice oraz cała społeczność szkolna. Podczas wydarzenia odbyło się również pasowanie absolwentów oddziałów przedszkolnych na uczniów, którzy od tego roku szkolnego rozpoczną przygodę w klasie pierwszej.