Na stronie BIP Szkoły zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na:

Dostawę wyposażenia w ramach projektu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach