Ostatni dzwonek wybrzmiał w piątek, 24 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego, oznajmiając zakończenie roku szkolnego. Cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyła w uroczystości podsumowującej rok szkolny 2021/2022. Podczas wydarzenia nastąpiło przekazanie sztandaru – uchwałą rady pedagogicznej w skład nowego pocztu wchodzą: Nikola Jaguszczak, Luiza Szczepanowska oraz Adam Langner. Nagrodzono także tegorocznych absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz uczniów z najlepszymi średnimi ocen na poziomie klas 4-8. Przyznano także pamiątkowe puchary najlepszym sportowcom w szkole. Nie zabrakło podziękowań oraz słów pożegnania od ósmoklasistów. Udanych wakacji!