Pierwszklasiści wzięli udział w zajęciach z pierwszej pomocy. Dowiedzieli się, jak reagować w trudnych sytuacjach, poznali wszystkie etapy udzielania pomocy, a także uczyli się, jak radzić sobie z różnego rodzaju obrażeniami. Dzieci zapoznały się także z pracą urządzenia AED. Dziękujemy p. Ewie Małuckiej za tak cenną lekcję!