20 czerwca uczniowie klasy 7 b uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na Obiekcie Unieszkodliwiana Odpadów Wydobywczych Żelazny Most (OUOW). W pierwszej części zajęć uczniowie zostali zapoznani z historią obiektu, jego rolą i całym systemem zabezpieczeń. Żelazny Most to zbiornik odpadów pochodzących z zakładów wzbogacania rud z trzech Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Ten ogromny obiekt ze względu na bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców jest nieustannie monitorowany dzięki najnowocześniejszym technologiom pomiarowym. Te wszystkie działania sprawiają, że zbiornik Żelazny Most uważany jest za najbezpieczniejszy tego typu obiekt w Europie. Po części teoretycznej uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania obiektu i jego zabezpieczeń. Duże wrażenie na wszystkich zrobił rozmiar obiektu, którego powierzchnia wynosi ponad 14 km kwadratowych. Zajęcia odbyły się dzięki współpracy Urzędu Gminy Grębocice z OUOW Żelazny Most.