Od 16 października 2023 roku można w atrium naszej szkoły obejrzeć wystawę przygotowaną w związku z rocznicą wyboru kardynała Korala Wojtyły na papieża. Zaprezentowano na niej kilkadziesiąt książek ukazujących życie i twórczość Jan Pawła II. Są wśród nich wydania albumowe, które przypominają Jego liczne pielgrzymki i spotkania, publikacja: „Jestem bardzo w rękach Bożych” – notatki osobiste 1962-2003, książki napisane przez Ojca Świętego i świadectwa Jego świętości. Zwiedzający mogą obejrzeć m.in. fotografie zamieszczone w polskich wydaniach „L`Osservatore Romano” oraz odlaną miniaturę Wielkiego Jubileuszowego Dzwonu, który swoim biciem oznajmił nadejście 2000 roku. Zaprezentowano także liczne pocztówki upamiętniające działalność Papieża, które opatrzone są cytatami Jego wypowiedzi oraz pamiątki związane z pielgrzymkami do Polski. Myślą przewodnią ekspozycji są słowa skierowane przez Ojca Świętego do młodzieży: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. Wystawę przygotowała pani Renata Kalińska.