Z okazji „Dnia górnika” oddziały przedszkolne miały okazję odwiedzić wystawę „Górnik na dole – chleb na stole. Tradycja i symbole”. Wystawa zlokalizowana w Spichlerzu w Grębocicach w ciekawy sposób ukazała zawód górnika. Dzieci dowiedziały się, jakie są warunki pracy górnika oraz jakie są tradycje i symbole związane z tym zawodem. Zerówkowicze otrzymali pamiątkowe czako, które jest elementem nakrycia głowy każdego górnika podczas ważnych uroczystości.

Grupa 0c podczas spotkania z górnikiem

Grupa 0c podczas spotkania z górnikiem

Grupa 0b podczas spotkania z górnikiem

Grupa 0b podczas spotkania z górnikiem

Grupa 0a podczas spotkania z górnikiem

Grupa 0a podczas zwiedzania wystawy w Galerii Spichlerz