Dzięki uprzejmości i na zaproszenie Prezesa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w związku z przystąpieniem naszej szkoły do Klastra Edukacyjnego uczniowie klas 7 i 8 odwiedzili niezwykłą wystawę pod tytułem „Co ja się z wami mam…Duszpasterstwo turystyczne księdza Karola Wojtyły”. Wystawę można było oglądać w Kolegiacie Głogowskiej. Młodzież wraz z opiekunami przeniosła się w lata młodości Karola Wojtyły i jego przyjaciół zwanych „Rodzinką”. W klimat wystawy wprowadził nas film pt. „Wujek” – wspomnienia o późniejszym Papieżu. Byliśmy świadkami m. in. górskich  wędrówek, spływów kajakowych, czy jazdy na nartach młodego księdza Karola i jego dobrych znajomych. Młodzież z zainteresowaniem oglądała oryginalne eksponaty. Największe wrażenie zrobił kajak, którym pływali ks. Karol z „Rodzinką”, a także narty i strój narciarski, jakże inne niż dziś. Osobiste pamiątki po Janie Pawle II cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i opiekunów. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość obejrzenia podziemi Kolegiaty.