Z okazji Dnia Dziecka dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały się na wycieczkę do sali zabaw O.K. Park w Głogowie. Był to czas nie tylko na rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci, ale także okazja do doskonałej zabawy i rozładowania dziecięcej energii, a co najważniejsze – radosnej zabawy. Z ogromnym entuzjazmem i dużą dawką energii zerówkowicze korzystali z dostępnych w sali sprzętów:  mi. in. z basenu z tysiącem kulek, tuneli, zjeżdżalni, ogromnego zamku do skakania oraz wielu innych atrakcji. Zadowolone, nieco zmęczone, pełne wrażeń dzieci wróciły do Szkoły.