31 maja  uczniowie klas ósmych uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do oczyszczalni ścieków w Grębocicach. Młodzież miała okazję zapoznać się z mechaniczno-biologicznym procesem oczyszczania ścieków produkowanych przez mieszkańców naszej gminy. Uczniowie zwiedzili cały obiekt. Zobaczyli jak funkcjonuje oczyszczalnia i poznali proces technologiczny oczyszczania ścieków. Ciekawym miejscem obiektu było skomputeryzowane centrum sterowania urządzeniami oczyszczalni ścieków. Taki system, pozwala na to, że cały proces może być nadzorowany przez jedną osobę. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak ważnym elementem naszego życia jest gospodarka wodno-ściekowa. Ma ona ogromny wpływ na jakość naszego życia i stan środowiska naturalnego. Po obiekcie oprowadzał nas pan Piotr Hrywna – Dyrektor ZGK w Grębocicach.
Uczniowie słuchają wykładu na temat funkcjonowania oczyszczalni ścieków

Uczniowie słuchają wykładu na temat funkcjonowania oczyszczalni ścieków

Uczniowie podczas zwiedzania oczyszczalni ścieków

Uczniowie podczas zwiedzania oczyszczalni ścieków

Uczniowie podczas zwiedzania oczyszczalni ścieków

Uczniowie podczas zwiedzania oczyszczalni ścieków