Mamy Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego! W wyniku przeprowadzonych 29 września wyborów, tą zaszczytną rolę pełnić będzie Małgorzata Brasse-Melcer, uczennica z klasy szóstej. Znaczące poparcie ze strony uczniów otrzymali także siódmoklasiści: Wojciech Balcerek  i Paulina Siemieniecka – i to oni weszli w skład zarządu Samorządu Uczniowskiego. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!