Uroczystość wręczenia listów pochwalnych i gratulacyjnych zgromadziła w auli szkoły licznie przybyłych gości. To podczas tego wydarzenia uczniowie z najwyższymi średnimi ocen oraz ich rodzice zostali nagrodzeni dyplomami z rąk Dyrektora Szkoły – pana Romana Rutkowskiego. Uroczystość została okraszona występem teatru szkolnego, w którym zaprezentowali się uczniowie przygotowani przez panią Małgorzatę Rutkowską.