W ostatnich dniach lutego i na początku marca odbyły się  we Wrocławiu finałowe etapy Dolnośląskich Konkursów Przedmiotowych “zDolny Ślązak”. Uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach – Wojciech Balcerek znalazł się w elitarnej grupie, ponieważ został Finalistą konkursu z biologii oraz uzyskał tytuł Laureata konkursu z dwóch przedmiotów: geografii i historii. Nagrodą dla Laureata jest certyfikat pierwszeństwa w ubieganiu się o przyjęcie do wszystkich szkół ponadpodstawowych w województwie dolnośląskim. To wielki sukces naszego siódmoklasisty w tym prestiżowym  konkursie w ramach Dolnośląskiego Wspierania Uzdolnień, którego organizatorem jest Dolnośląski Kurator Oświaty. Wojciech przygotowywał się do konkursów pod okiem nauczycielek: pani Beaty Batyckiej z biologii, pani Wiesławy Myśków z geografii oraz pani Jolanty Zielińskiej z historii. Uroczysta Gala Laureatów odbędzie się 22 kwietnia we Wrocławiu. Gratulujemy Wojtkowi i Nauczycielom. Życzymy dalszych sukcesów naukowych. Jesteśmy dumni z sukcesów naszego Ucznia!

Pamiątkowe zdjęcie Wojtka z Nauczycielkami i Dyrektorem

Pamiątkowe zdjęcie Wojtka z Nauczycielkami i Dyrektorem

Wojtek tuż przed rozpoczęciem konkursu

Wojtek tuż przed rozpoczęciem konkursu