W  kwietniu dzieci z klas I – III  wybrały się na wycieczkę do lasu. Głównym celem wizyty w lesie było przybliżenie uczniom edukacji wczesnoszkolnej środowiska przyrodniczego, jakim jest las oraz zapoznanie dzieci ze zwierzyną i roślinnością tam występującą. Dzieci obserwowały las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic. Poznały różnorodność szaty roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste, krzewy, mchy i runo leśne. Nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie, by nie ucierpiała leśna przyroda. Zrozumiały znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt. Doświadczyły, że las to źródło świeżego powietrza. Wycieczka do lasu wzbogaciła wiedzę dzieci  oraz miała walory zdrowotne. Miłym akcentem pod koniec wspólnej wyprawy było ognisko i pieczenie kiełbasek.