15 listopada klasę 3B odwiedził pan Marcin Burda – ratownik medyczny i górniczy na co dzień zatrudniony w kopalni ZG Rudna. Uczniowie wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne, podczas których dzieci mogły ułożyć ofiarę w pozycji bocznej bezpiecznej oraz poćwiczyć resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomie. Ratownik omówił również zasady zachowania się podczas zadławienia, omdlenia i ugryzienia przez psa. Spotkanie z panem Marcinem to cenna, praktyczna lekcja. Spotkanie zorganizowała pani Magdalena Kaczmarek.