W dniach 15 i 16.11.2021 r. uczniowie klas II – VIII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych realizowanych przez Małopolskie Centrum Profilaktyki, finansowanych przez Gminę Grębocice.

  • Klasy II – IV zgłębiły temat “Rozwój tożsamości i osobowości”. Dzieci wraz z Panią prowadzącą omówiły czym są emocje, jakie są ich rodzaje oraz jak radzić sobie z pokonaniem „złych” emocji. Zastanawiały się również nad tym, co to jest osobowość i jak ją można rozwijać. Prowadząca bardzo mocno podkreśliła fakt, że jesteśmy różni, każdy z nas jest inny, ale każdemu należy się szacunek.
  • Dla uczniów klas V i VI przeprowadzone zostały warsztaty pod hasłem „Radzenie sobie z konfliktami”. W ramach spotkania prowadząca zainicjowała „burzę mózgów” – dzieci opisywały czym jest konflikt, jakie znają sposoby na jego rozwiązanie. Poznały różne podłoża konfliktów i style mające na celu dojście do kompromisu.
  • Z kolei uczniowie klas VII uczestniczyli w warsztatach: „Przemoc i agresja słowna”, w ich trakcie usystematyzowali wiedzę nt. agresji i przemocy, przekonali się, że bez względu na to, jaki rodzaj przemocy zastosujemy, możemy wyrządzić drugiemu człowiekowi ogromną krzywdę. Uczestnicy warsztatów poznali także sposoby na rozładowanie napięcia i agresji, które zapobiegają eskalacji „złych” emocji.
  • Najstarsi uczniowie wzięli udział w warsztatach poruszających bardzo delikatny i trudny temat „Profilaktyka zaburzeń psychicznych”. Uświadomili sobie, że depresja to poważna choroba, która może dotknąć każdego, że nie należy bagatelizować jej objawów, a w razie potrzeby skorzystać z pomocy specjalistów.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w warsztatach, byli aktywni, wchodzili w interakcje  z prowadzącą. Niestety, ze względów bezpieczeństwa, wszystkie warsztaty były prowadzone w formie zdalnej na platformie TEAMS.

Uczniowie z klasy 7c podczas warsztatów profilaktycznych Uczniowie podczas warsztatów profilaktycznych Uczniowie podczas warsztatów profilaktycznych