W myśl powiedzenia „lepiej zapobiegać, niż leczyć” ubiegły tydzień w naszej szkole przebiegał pod hasłem PROFILAKTYKI.  W każdym dniu klasy spotykały się na dwugodzinnych warsztatach z prowadzącym z Polskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie –  panem Danielem Nowickim. Tematyka warsztatów była różna – grupy „0” i klasy młodsze wzięły udział w zajęciach pt. „ Profilaktyka uzależnień od telefonu, internetu, gier komputerowych i portali społecznościowych”. Dla klas IV przygotowano zajęcia pod hasłem „ Konflikt – przedstawiam, słucham, negocjuję. Agresja i przemoc rówieśnicza”. W klasach V poruszono temat „Motywacja – mam siłę do działania” Uczniowie klas VI omawiali zagadnienia dotyczące „ Uzależnień od internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych”. Z najstarszą młodzieżą prowadzący poruszył temat „Depresja, zachowania autodestrukcyjne, lęki – profilaktyka”.

Po warsztatach uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, wyjaśniania interesujących ich kwestii. Prowadzący w bardzo ciekawy i interesujący sposób wyjaśniał zawiłości związane z tematami. Motywował również uczniów do pracy, wzmacniał pozytywnie, dawał wskazówki jak dbać o swój własny rozwój.

Podsumowaniem pracy z Uczniami było spotkanie z Rodzicami, w którym wzięło udział ponad 70 Rodziców uczniów z wszystkich klas. Rodzice z zaciekawieniem słuchali trudnych tematów dotyczących stanów lękowych i depresyjnych pt.  „Depresja i samobójstwa wśród dzieci. Jak pomóc, kiedy nie jest jeszcze za późno?” Zebrani Rodzice na koniec podziękowali panu Danielowi dużymi brawami i prośbą o kolejne spotkania. Mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości i umiejętności będą przynosiły pozytywne efekty każdego dnia. Koordynatorem spotkań była Katarzyna Sypniewska, pedagog szkolny.