W ramach współpracy z Fundacją „Aby nikt nie zginął…” z Łodzi dla młodzieży z klas VI i VII odbyło się spotkanie profilaktyczne pod nazwą „Łódź ratunkowa”, które prowadził Pan Maciej Woropaj. W trakcie zajęć uczniowie poprzez dyskusję zastanawiali się nad faktem uzależnień od używek, obalali związane z tym mity. Mieli okazję poznać fazy uzależnienia na podstawie góry lodowej i przekonać się, że to, co widać jest tylko wierzchołkiem problemu. Łódź ratunkowa to pomysł, jak uniknąć uzależnienia i „rozbicia się” w realnym życiu.

Uczniowie mieli również okazję współtworzyć program, z wielkim zaangażowaniem dyskutowali między sobą podając swoje argumenty. Poprzez aplikację  uczniowie odpowiedzieli na pytanie „z jakiego powodu człowiek młody, jak ja sięga po narkotyki i alkohol?” Na zakończenie zajęć Prowadzący życzył wszystkim, aby byli czujni i nie pozwolili na to, żeby rozbić się o „górę lodową uzależnień”.

Zrzut ekranowy wykonany podczas warsztatów profilaktycznych Łódź ratunkowa"