22 marca dzieci z oddziału przedszkolnego 0 a brały udział w krawieckich warsztatach Wielkanocnych. Dzieci własnoręcznie wykonały pluszowe zajączki bez użycia igły oraz nitki, wybierały kolorowe dodatki według własnych preferencji. Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele emocji i wrażeń. Wychowawca grupy składa podziękowania rodzicom za wspaniałą inicjatywę, która pobudziła kreatywność dzieci.