3 czerwca uczniowie kas 7 uczestniczyli w warsztatach edukacji ekologicznej w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Głogowie. Celem zajęć było kształtowanie poczucia odpowiedzialności  za nasze wspólne środowisko. W pierwszej części zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami segregacji odpadów komunalnych. Po części teoretycznej grupa została oprowadzona po nowoczesnym obiekcie. Młodzież miała okazję obejrzeć skomputeryzowane centrum dowodzenia sortowni odpadów, zwiedziła poszczególne kwatery i segmenty składowania i odzyskiwania różnych ich typów. Ostatnim punktem wycieczki był plac zabaw, który został wykonany z surowców wtórnych. Po całym zakładzie oprowadziła nas p. Katarzyna Patyk. Uczniowie byli pod opieką: p. W. Myśków i p. B. Batycka. Wycieczka była dobrą okazją na zdobycie w ciekawy sposób wiedzy  z zakresu odpowiedniego gospodarowania odpadami domowymi.

Uczniowie słuchają wykładu na temat segregacji odpadów

Uczniowie słuchają wykładu na temat segregacji odpadów

Uczniowie podczas zwiedzania RIPOK

Uczniowie podczas zwiedzania RIPOK

Uczniowie podczas zwiedzania RIPOK

Uczniowie podczas zwiedzania RIPOK