Uroczystość wręczenia Listów Pochwalnych i Gratulacyjnych to nasza szkolna tradycja. W wydarzeniu uczestniczyli Uczniowie i ich Rodzice, Dyrekcja, Nauczyciele oraz Wójt Gminy Grębocice, Zastępca Wójta Gminy Grębocice oraz Przewodniczący Rady Gminy. Uczniowie oraz ich Rodzice z rąk Dyrektora szkoły otrzymali listy pochwalne i gratulacyjne – była to nagroda za wielomiesięczną pracę i trud włożony w naukę. Aby otrzymać takie wyróżnienie Uczniowie musieli uzyskać minimum średnią 4,75. Tym bardziej cieszy, że grono tegorocznych nagrodzonych było tak bardzo liczne.