21 czerwca o godzinie 8:00 wybrzmiał ostatni dzwonek, oznajmiający czas wakacji. W auli szkoły zebrała się cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście, by podsumować minione 10 miesięcy. Wśród wyróżnionych znalazły się osoby, które osiągnęły najwyższe średnie – Małgorzata Brasse-Melcer, Wojciech Balcerek oraz Maja Pazoła, którzy z rąk Wójta Gminy Grębocice otrzymali stypendia. Dyrektor szkoły nagrodził uczniów z najwyższymi średnimi na poziomie poszczególnych klas, sportowców, przedstawicieli samorządu uczniowskiego, Uczniów reprezentujących szkołę w poczcie sztandarowym, uczennice sprzedające w sklepiku szkolnym. Przyznano również dwie szczególne nagrody: Dominice Kurowskiej jako podsumowanie nauki w naszej szkole oraz Wojciechowi Balcerek za uzyskanie tytułu Laureata konkursu zDolny Ślązak z geografii i historii oraz tytułu Finalisty z biologii.