28 i 29 września uczniowie klas 5 i 4  zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny brali udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Akcję rozpoczęto  pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzieci z klas czwartych sprzątały teren otaczający szkołę. Uczniowie klas piątych zbierały nieczystości znajdujące się na terenie parku i fan parku oraz dróg doprowadzających. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie i zaangażowaniu dzieci akcja przebiegła szybko i sprawnie, Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość  otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za aktywność.