W Tygodniu Misyjnym uczniowie klas  drugich i trzecich uczestniczyli w spotkaniu z księdzem Jackiem Golombkiem, który przez 16 lat był misjonarzem w Brazylii. Obecnie ksiądz Jacek jest proboszczem w Kwielicach oraz diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych. Uczniowie podczas spotkania z zainteresowaniem słuchali opowieści o misjach w różnych częściach świata, jak również o problemach z jakimi zmagają się dzieci tam mieszkające. Misjonarz wspominał swoją pracę w Brazylii,  zaprezentował dzieciom liczne zdjęcia oraz pamiątki. Uczestnicząc w tym spotkaniu kolejny raz mieliśmy okazję przekonać się, że każdy z nas może zostać przyjacielem misji angażując się w różnego rodzaju akcje oraz wspierając misje i misjonarzy modlitwą.

Uczniowie na pamiątkowym zdjęciu z misjonarzem podczas spotkania w ramach Tygodnia Misyjnego

Uczniowie na pamiątkowym zdjęciu z misjonarzem podczas spotkania w ramach Tygodnia Misyjnego