Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach zaprasza Rodziców i Dzieci z oddziałów przedszkolnych na spotkanie organizacyjne z wychowawcami, które odbędzie się 25 sierpnia o godz. 17.00 w budynku przy ulicy Szkolnej 2. W tym dniu między innymi zostanie podana informacja o przydziale dzieci do poszczególnych oddziałów.