Dyrekcja Szkoły Podstawowej  im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach zaprasza Rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie we wtorek 30 sierpnia o godz. 17.00 w budynku przy ul. Szkolnej 4 (po byłym Gimnazjum).