24 listopada uczniowie klasy 5a zainscenizowali rozprawę sądową, w której oskarżonym był Syzyf – król Koryntu. Odbyła się ona w gmachu Sądu w Grębocicach. Oskarżyciele przedstawili zarzuty, obrońcy pozwanego przekonywali o jego niewinności, wysłuchano wielu powołanych świadków i udzielono głosu Syzyfowi. Na końcu sędzia uznał Syzyfa winnym zarzucanych mu czynów i odczytał wyrok. Dziennikarze obserwujący rozprawę napisali relację z jej przebiegu.

Gratuluję uczniom i dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie kostiumów i rekwizytów – R. Kalińska (nauczycielka języka polskiego)