1 września 2022 r. rozpoczynamy nowy Rok Szkolny 2022/2023.

Plan na dzień 1 września 2022 roku:

 • 8:00 – uroczysta inauguracja roku szkolnego, która odbędzie się w auli szkolnej (dotyczy wszystkich uczniów z klas I-VIII)
 • 8:00 – inauguracja roku szkolnego oddziałów przedszkolnych w salach w budynku przy ul. Szkolnej 2
 • 9:00 – spotkania uczniów klas I-III z wychowawcami w salach lekcyjnych
 • 9:15 – msza dla uczniów klas IV-VIII w kościele w Grębocicach (uczniowie udają się do kościoła pod opieką swoich wychowawców)
 • 10:15 – spotkania uczniów klas IV-VIII z wychowawcami w salach lekcyjnych
 • 10:15 – msza dla uczniów klas 0 -III w kościele w Grębocicach (uczniowie udają się do kościoła pod opieką swoich wychowawców)
 • 10:45 – zakończenie spotkań z wychowawcami w klasach IV-VIII (dla uczniów zamiejscowych zostanie zorganizowany odjazd o godz. 10:45)
 • 11:15 – odjazd uczniów zamiejscowych z klas 0-III

Ponadto informujemy, że:

 • Dojazd do szkoły w dniu 1 września odbędzie się zgodnie z harmonogramem dowozów podanym na stronie internetowej szkoły.
 • Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć we mszy, będą w tym czasie mieli zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
 • Podczas inauguracji roku szkolnego nastąpi uroczyste włączenie uczniów klasy I w poczet Uczniów Szkoły Podstawowej w Grębocicach (Ślubowanie).
 • Uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zorganizować opieki, będą mogli przebywać w świetlicy szkolnej.