REKRUTACJA DZIECI
do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach na rok szkolny 2021/2022

  • od dnia 1 marca do 21 marca 2021 r. rodzice zapisują dziecko do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych
  • 2 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych do szkoły (do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego)

Do klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej przyjmuje się:

  1. Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (zgłoszenie rodziców);
  2. Na wniosek rodzica- dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy – jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami

Druki zgłoszenia/wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.spgrebocice.pl w zakładce Oferta- Rekrutacja

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021:

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 [pdf, 362 KB]