W marcu klasa III b brała udział w projekcie badawczym z edukacji przyrodniczej. Projekt dotyczył obserwacji zasadzonych lub posianych roślin. Zadaniem uczniów było zapisywanie  obserwacji  wzrostu roślin. Efekt projektu można było zauważyć po dwóch tygodniach. Dzieci prawidłowo sformułowały wnioski dotyczące tego co potrzebne jest roślinom do prawidłowego wzrostu.

Uczeń prezentuje swój projekt badawczy Uczennica prezentuje swój projekt badawczy Uczniowie prezentują swój projekt badawczy Uczniowie prezentują swój projekt badawczy