Uczniowie z naszej szkoły przyłączyli się do zbiórki zorganizowanej przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą z Grębocic. Celem akcji było zebranie słodyczy, które trafią do dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tego szlachetnego przedsięwzięcia.

Dyplom podziękowania otrzymany od Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za przyłączenie się do akcji zbiórki słodyczy

Dyplom podziękowania otrzymany od Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za przyłączenie się do akcji zbiórki słodyczy