Podręczniki do religii obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022:

Klasa 1

Religia sp kl.1 podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i cz.2 – Pan Bóg jest naszym Ojcem

Klasa 2

Religia sp. kl.2 podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i cz.2 – Chcemy poznać Pana Jezusa – Nowy podręcznik

Klasa 5

Religia sp kl.5 podręcznik z ćwiczeniami cz.1 i cz.2 – Bóg szuka człowieka