Dzieci z oddziałów przedszkolnych brały udział w konkursie „Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego”, który trwał przez cały semestr. Celem konkursu było wskazanie, jak istotną rolę pełni edukacja prozdrowotna już od najmłodszych lat. W ramach konkursu uczniowie przygotowywali pyszne, owocowe sałatki, uczestniczyli w mini olimpiadzie sportowej, przygotowali piosenkę „Szczotka, pasta, kubek” oraz plakaty promujące racjonale żywienie i aktywność fizyczną. Podczas całego konkursu towarzyszyła nam dobra zabawa! Z uczniami pracowała p. Małgorzata Kapica i p. Dominika Kucner.