7 grudnia 2021 r. dzieci ze świetlicy szkolnej klas I-III wzięły udział w Mikołajkowym Quizie Świątecznym. Uczniowie musieli wykazać się znajomością tradycji i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia. Okazało się, iż nie było to dla nich trudne zadanie. Nagrody w konkursie otrzymali: za zajęcie I – Ania Tesarska 3b, II miejsce, ex aequo – Emma Likus 1a, Michał Kluska 3a, Małgorzata Grzelak 3a, III miejsce – Lena Gągalska 2b. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy. Konkurs zorganizowały: Magdalena Kaczmarek oraz Marta Fijałkowska.

Laureaci konkursu z organizatorkami

Laureaci konkursu z organizatorkami prezentują otrzymane nagrody i dyplomy