6 marca uczennice klas 6 i 7 uczestniczyły w zajęciach programu prozdrowotnego „Między nami Kobietkami”, których celem było omówienie przemian i problemów okresu dojrzewania dziewcząt. Warsztaty prowadziła wykwalifikowana pielęgniarka – pani Milena Zielińska. Zmiany okresu dojrzewania zostały przedstawione w aspekcie przemian fizycznych i emocjonalnych. Po omówieniu zmian fizycznych, dziewczyny dostały wiele wskazówek dotyczących radzenia sobie z trudnościami okresu dojrzewania i właściwych nawyków higienicznych. Na koniec spotkania uczestniczki otrzymały specjalne zestawy edukacyjne: książeczki informujące o zmianach w ich organizmie w okresie dojrzewania oraz pakiety próbek produktów sanitarnych.
Prowadząca spotkanie porusza ważne tematy dotyczące dojrzewania

Prowadząca spotkanie porusza ważne tematy dotyczące dojrzewania