Liczne grono uczniów oraz ich Rodziców przybyło na uroczystość wręczenia listów pochwalnych i gratulacyjnych. By otrzymać list pochwalny oraz stypendium uczniowie ciężko pracowali przez cały rok szkolny. Wyróżnienie z rąk Dyrekcji otrzymali Ci, którzy osiągnęli średnią minimum 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie. Podczas wydarzenia nie zabrakło gratulacji i podziękowań od Dyrektora szkoły oraz Wójta Gminy Grębocice.